نتایج نظرسنجی: پیشنهاد ترجمه برای سریال؟؟؟

کسانی که به 'bbc South Pacific or Wild Pacific' رای داده اند.