نتایج نظرسنجی: پیشنهاد ترجمه برای سریال؟؟؟

کسانی که به 'Just Shoot Me' رای داده اند.