کاربرانی که ارسال #1 را می پسندند.

Thread:
پروژه 244 تیم ترجمه || زیرنویس فیلم The Handmaiden (2016)
 1. ‏12/13/16

  oqeyanos

  کاربر مدیاسیتی, مرد, 34
  ارسال ها:
  1,622
  سپاس های دریافتی:
  7,231
  امتیاز ها:
  113
 2. ‏12/9/16

  Ali.A

  مترجم آزمایشی, مرد, از مازندران
  ارسال ها:
  92
  سپاس های دریافتی:
  397
  امتیاز ها:
  53
 3. ‏12/1/16

  ser1980

  کاربر مدیاسیتی, مرد, از شیراز
  ارسال ها:
  287
  سپاس های دریافتی:
  1,297
  امتیاز ها:
  93
 4. ‏11/20/16

  Al capocino

  کاربر جدید
  ارسال ها:
  0
  سپاس های دریافتی:
  0
  امتیاز ها:
  0
 5. ‏11/20/16

  king733

  عضو ویژه
  ارسال ها:
  47
  سپاس های دریافتی:
  164
  امتیاز ها:
  33
 6. ‏11/19/16

  910391017

  کاربر مدیاسیتی, از تهران
  ارسال ها:
  342
  سپاس های دریافتی:
  1,708
  امتیاز ها:
  93
 7. ‏11/19/16

  karimi_2019

  کاربر جدید
  ارسال ها:
  0
  سپاس های دریافتی:
  0
  امتیاز ها:
  0
 8. ‏11/19/16

  karbaremediasity

  کاربر مدیاسیتی, مرد
  ارسال ها:
  92
  سپاس های دریافتی:
  527
  امتیاز ها:
  83
 9. ‏11/19/16

  j.jahanzamin

  کاربر فعال, مرد, 22
  ارسال ها:
  26
  سپاس های دریافتی:
  134
  امتیاز ها:
  28
 10. ‏11/19/16

  smkd

  کاربر مدیاسیتی, مرد, 25
  ارسال ها:
  1,159
  سپاس های دریافتی:
  6,270
  امتیاز ها:
  113
 11. ‏11/19/16

  yektarmedia

  کاربر مدیاسیتی, 25, از ...Still Iran
  ارسال ها:
  313
  سپاس های دریافتی:
  1,820
  امتیاز ها:
  93
 12. ‏11/19/16

  talati.mahmood

  عضو پلاس, مرد
  ارسال ها:
  12
  سپاس های دریافتی:
  78
  امتیاز ها:
  13
 13. ‏11/19/16

  neverland

  کاربر مدیاسیتی, مرد, 35
  ارسال ها:
  351
  سپاس های دریافتی:
  2,058
  امتیاز ها:
  93
 14. ‏11/19/16

  josefk

  کاربر جدید, 27
  ارسال ها:
  0
  سپاس های دریافتی:
  0
  امتیاز ها:
  0
 15. ‏11/18/16

  houcreb

  کاربر مدیاسیتی, مرد, از کهکهشــــان
  ارسال ها:
  967
  سپاس های دریافتی:
  3,111
  امتیاز ها:
  93
 16. ‏11/18/16

  ashkanjahan

  کاربر سایت
  ارسال ها:
  10
  سپاس های دریافتی:
  60
  امتیاز ها:
  13
 17. ‏11/18/16

  del@

  کاربر فعال, مرد
  ارسال ها:
  32
  سپاس های دریافتی:
  117
  امتیاز ها:
  33
 18. ‏11/18/16

  aligma

  مترجم فعال, مرد, 32, از تهران
  ارسال ها:
  1,457
  سپاس های دریافتی:
  6,206
  امتیاز ها:
  113
 19. ‏11/18/16

  golestanii

  کاربر مدیاسیتی, مرد
  ارسال ها:
  254
  سپاس های دریافتی:
  1,499
  امتیاز ها:
  93
 20. ‏11/18/16

  milad_aut

  کاربر مدیاسیتی, مرد, 28
  ارسال ها:
  62
  سپاس های دریافتی:
  513
  امتیاز ها:
  83
 21. ‏11/18/16

  mazdosht

  مترجم فعال
  ارسال ها:
  544
  سپاس های دریافتی:
  3,637
  امتیاز ها:
  93
 22. ‏11/18/16

  hoji65

  کاربر مدیاسیتی, مرد, 36
  ارسال ها:
  115
  سپاس های دریافتی:
  750
  امتیاز ها:
  93
 23. ‏11/18/16

  reza rame

  کاربر فعال
  ارسال ها:
  33
  سپاس های دریافتی:
  181
  امتیاز ها:
  33
 24. ‏11/18/16

  Amigo

  کاربر مدیاسیتی, مرد, از El Paso
  ارسال ها:
  319
  سپاس های دریافتی:
  1,476
  امتیاز ها:
  93
 25. ‏11/18/16

  hadi99

  کاربر مدیاسیتی, مرد, 26
  ارسال ها:
  43
  سپاس های دریافتی:
  278
  امتیاز ها:
  53