yektarmedia's Recent Activity

  1. yektarmedia به موضوع آخرین فیلمی که دیدی ؟ پاسخ داد.

    [IMG] امشب برای بار سوم دیدمش... حکایتی بکت وار از دو شخصیت فرعی نمایشنامه هملت تام استاپرد نابغه است، همین و بس!

    ‏1/19/17 در ساعت 12:05 AM